Kvalita

Boltjes Group je certifikovanou společností vlastnící certifikáty ISO 9001 en IATF 16949.

Od začátku roku 2011 je Boltjes Group nejen vlastníkem certifikátu ISO 9001 ale i certifikátu IATF 16949. Soustředíme se především na průběžné zvyšování kvality podnikových procesů.

Zaměřujeme se zejména na:

 • vysokou kvalitu výrobků a služeb,
 • stabilitu výrobního procesu,
 • efektivní dolaďování všech procesů,
 • snižování provozních nákladů,
 • kontrolu odchylek u výrobků,
 • průběžné zlepšování systému řízení.

Kvalitu výrobků rovněž zajišťujeme pomocí:

 • vstupní kontroly,
 • mezioperační kontroly kvality,
 • 100% kontroly těsnosti pájených dílů,
 • měření 3D,
 • statického řízení procesů (SPC),
 • pravidelných školení zaměstnanců analýz reklamací.   

Inovace

V naší společnosti zaujímá centrální místo inovace. Z tohoto důvodu se snažíme o intenzivní spolupráci mezi našim oddělením R&D a odděleními pro projekci a vývoj u našich klientů. Společně s našimi klienty se vždy snažíme najít optimální řešení z hlediska ceny, kvality a designu. Společnost každoročně investuje značné finanční prostředky do modernizace a rozšíření strojního vybavení, do technologií a rozvoje svých zaměstnanců.

Spolupráce s Technologickým centrem v Hradci Králové od roku 2019

Technologické centrum v Hradci Králové nám napomáhá s rozšiřováním znalostí a implementací moderních technologií, které využíváme v oblasti výzkumu a vývoje (R&D). Konkrétně řešíme oblasti 3D tisku, virtuální reality, robotizace a internetu věcí (IoT).  V rámci regionální spolupráce jsme v kontaktu s regionální pobočkou CzechInvestu, Agenturou pro podnikání a inovace a akademickou sférou.

Logistika

Chceme maximálně vyhovět požadavkům našich klientů, a proto nabízíme mimo jiné: speciální technickou podporu, skladování, automatický informační systém pro zpracování zakázek (plně integrovaný ERP systém) a dodávky založené na principu „just in time“.

Pro optimalizaci našich služeb jsme zřídili síť skladů po celé EU.