Kvalita

Boltjes Group je certifikovanou společností vlastnící certifikáty ISO 9001 en ISO/TS 16949.

Od začátku roku 2011 je Boltjes Group nejen vlastníkem certifikátu ISO 9001 ale i certifikátu ISO/TS 16949. Soustředíme se především na průběžné zvyšování kvality podnikových procesů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy jako:

 • vysoká kvalita výrobků a služeb
 • stabilita výrobního procesu
 • efektivní dolaďování všech procesů
 • snižování provozních nákladů
 • kontrola odchylek u výrobků
 • průběžné zlepšování systému řízení:

pro nás nejsou jen slovní hříčkou nebo způsobem k získání certifikátů. Díky aktivnímu uplatňování těchto pojmů poskytujeme našim klientům kvalitní výrobky a služby.

Kvalitu výrobků rovněž zajišťujeme pomocí:

 • vstupní kontroly
 • mezikontroly kvality
 • 100% kontroly těsnosti pájených dílců
 • tlakové zoušky (na požádání klienta) – tlak 6,5 – 8,5 baru
 • měření 3D
 • statického řízení procesů (SPC)
 • pravidelných školení zaměstnanců
 • analýz reklamací.

Inovace je pojem, který zaujímá centrální místo v naší společnosti. Z tohoto důvodu se snažíme o intenzivní spolupráci mezi našim oddělením R&D a odděleními pro projekci a vývoj u našich klientů. Naši projektanti pracují se systémy SolidWorks a CAD. Společně s klienty se vždy snažíme najít optimální řešení.

Pokud máte dotazy týkající se oblasti kvality nebo potřebujete v tomto směru poradit, prosíme, abyste nás kontaktovali na e-mailové adrese: sales@boltjesgroup.com.